Děti s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním potřebují komplexní přístup a multidisciplinární péči zaměřenou nejen na vlastní onemocnění, ale také na kvalitu života, kterou závažná nemoc podstatně zhoršuje. Onemocnění nemá vážné důsledky pouze pro samotného pacienta, ale přináší těžkosti i celé jeho rodině. Rodiny se často nacházejí ve velmi tíživé situaci po stránce zdravotní, ale také psychické, sociální a ekonomické. Pro pomoc dětským pacientům a jejich rodinám jsme se proto rozhodly založit tento nadační fond.

Kdo jsme

Tento nadační fond založilo několik maminek bývalých dětských pacientů, a to jak přeživších, tak i těch, kteří to štěstí neměli. Rády bychom předaly naše zkušenosti ostatním a pomohly jim tak v jejich nelehkém životním období. Mezi námi je například zkušená odbornice na danou problematiku paliativní péče, pro ekonomické zajištění specialistka zabývající se neziskovými organizacemi a samozřejmě úzce spolupracujeme s lékaři z dětského paliativního týmu z FN Motol.

Co je naším cílem

Naším hlavním cílem je podat pomocnou ruku dětským pacientům a jejich rodinám. Pomoci je provést nelehkým životním obdobím tak, aby jejich kvalita života zůstala důstojná po celou dobu. S tím úzce souvisí i další z našich cílů, a to je vytvoření paliativních týmů pro dětské pacienty složené ze specialistů na danou problematiku po celé republice.

Děkujeme

Těšíme se, že zde budeme moci brzo uveřejnit poděkování prvním dárcům za příspěvky na podporu naší činnosti pro dětské pacienty a jejich rodiny.

Kontakty

Klára Fischerová
klara.fisch@gmail.com
Mgr. Lucie Veličková, paliativní specialista
L.Velickova@seznam.cz | 606 471 306
Bc. Dana Ipserová, ekonom-finance
danaips@seznam.cz | 777 336 653